Strzelnica Lizwka możliwość prowadzenia treningów strzeleckich na osi nr 4 A (50 m).

“W wyniku porozumienia zawartego przez Zarząd Klubu z ZO PZŁ, do końca br. powstała możliwość prowadzenia treningów strzeleckich na osi nr 4 A (50 m).
Klub uzyskał dostęp w następujących terminach:
– każdy czwartek w godz. 14-17
– każda niedziela w godz. 10-14
UWAGA !!! W dniach 27.08 (niedziela), 03.09.(niedziela) i 14.09 (czwartek) strzelnica dla Klubu NIEDOSTĘPNA

Warunki dostępu:
1. Wszystkie osoby korzystające z osi w ww. dniach i godzinach muszą posiadać i –  na wezwanie Kierownika strzelnicy – okazać legitymacje klubowe z potwierdzeniem aktualnie opłaconej składki (Hologram 2017)
2. Dodatkowo osoba pobierająca klucze od osi winna okazać się uprawnieniami prowadzącego strzelanie – osoba ta odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo treningu oraz za wpisy w książkę strzelań na osi.
3. W przypadku dopuszczenia w tym samym czasie do treningów osób spoza klubu, Kierownik strzelnicy ma prawo zakończyć trening i od wszystkich uczestników pobrać opłatę określoną w cenniku strzelnicy.
4. Za ład i porządek po treningach odpowiada prowadzący strzelanie.
5. W przypadku stwierdzenia łamania powyższych reguł, osoba za to odpowiedzialna zostanie pozbawiona możliwości nieodpłatnego korzystania z osi strzeleckiej.
Zarząd Klubu nakłada na wszystkich strzelających obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i bezpiecznego obchodzenia się z bronią wg reguł określonych przepisami PZSS i zwykłym rozsądkiem.
Ponadto uczula na kwestię ładu i porządku przed, w trakcie i po strzelaniach – niech stanowiska strzeleckie wyglądają po nas tak jakbyśmy tego oczekiwali od naszych poprzedników.