Składka na 2021:

  • seniorzy (z wyłączeniem młodzieżowców) – 400 zł
  • kobiety, młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy, młodzieżowcy – 200 zł

Składka płatna do dnia 31.12.2020

– wpisowe – 400 zł; płatne jedorazowo wraz ze składką roczną

– wpłata za legitymacje klubową – 7 zł

Rachunek do wpłat:

SGB Bank S..A. I/O Poznań   30 1610 1133 2018 0140 5402 0001

Udostepnij na: