Składka na 2023:

  • seniorzy (z wyłączeniem młodzieżowców) – 400 zł
  • kobiety, młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy, młodzieżowcy – 200 zł

Składka płatna do dnia 31.12.2022

– wpisowe – 400 zł; płatne jednorazowo wraz ze składką roczną

Rachunek do wpłat:

SGB Bank S..A. I/O Poznań   30 1610 1133 2018 0140 5402 0001

Udostepnij na: