Kadencja 2022 – 2026

Zarząd
Prezes –  Wojciech Kowalczyk
Wiceprezes –  Grzegorz Gielicz
Sekretarz –  Mateusz Tarnowy
Skarbnik –  
Marek Piekarski
Członek Zarządu – 
Jędrzej Szymkowiak

Komisja Rewizyjna

Członek – Andrzej Zygmanowski

Członek – Karol Czerniak

Członek – Paweł Maćkowiak

Udostepnij na: