Kadencja 2018 – 2022

Zarząd
Prezes –  Wojciech Kowalczyk
Wiceprezes –  Antoni Kiszkurno
Wiceprezes –  Janusz Paul
Sekretarz –  Grzegorz Gielicz
Skarbnik –  
Marek Piekarski
Członek Zarz. –  
Marek Siegeń
Członek Zarz. –  Rafał Jabłoński

Komisja Rewizyjna
Członek – 
Roman Markowski
Członek – Tomasz Szłapka

Udostepnij na: