Sprawozdanie finansowe 2018

RZiS i Bilans na dzień 31.12.2018