Walne

Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Myśliwskiego Klubu Sportowego „DIANA”

Członkowie
Myśliwskiego Klubu Sportowego „DIANA” wg Listy Członków Zarząd Myśliwskiego Klubu Sportowego „DIANA” w Poznaniu na podstawie § 18 ust.
5a Statutu Klubu zwołuje na dzień 26 czerwca 2019 r. w trybie zwyczajnym Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu. Walne Zebranie odbędzie się w Sali Kominkowej Wielkopolskiego Domu Łowieckiego PZŁ w Poznaniu przy ul. Libelta 37 i rozpocznie się o godzinie 17.00 / drugi termin godzina 17.15.

Udostepnij na:

MKS „Diana” Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Myśliwskiego Klubu Sportowego “Diana” Poznań, w myśl uprawnień określonych Statutem Klubu zwołuje w dniu 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) na godzinę 16.00 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Szczegóły i program w załączeniu.