MKS „Diana” Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Myśliwskiego Klubu Sportowego “Diana” Poznań, w myśl uprawnień określonych Statutem Klubu zwołuje w dniu 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) na godzinę 16.00 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Szczegóły i program w załączeniu.