LICENCJE ZAWODNICZE NA 2018 rok

Zarząd Klubu informuję, że wnioski o przedłużenie licencji zawodniczych przyjmowane będą tylko do dnia 05 grudnia br. na  wnioskach PZSS (druk wniosku do pobrania załączony jest do niniejszej informacji).

Czytelnie wypełniony wniosek wraz z  ORYGINAŁEM DOWODU OPŁATY ZA NOWĄ LICENCJĘ oraz komunikatami klasyfikacyjnymi z zawodów wymienionych we wniosku (NIE NALEŻY ZAŁĄCZAĆ KOMUNIKATÓW Z ZAWODÓW KLUBOWYCH)należy złożyć u Prezesa KLUBU.
W trakcie ostatnich w tym roku zawodów klubowych (03.12.br) wnioski można pozostawić u każdego ze sędziów tej imprezy.
Zarząd nie może zagwarantować szybkiego uzyskania wznowionej licencji zawodniczej dla osób, które nie złożą wniosków w ww. terminie.
Ponadto, licencje zawodnicze, wzorem lat ubiegłych, wydawane będą tylko po uregulowaniu zobowiązań wobec klubu, w tym przede wszystkim składki rocznej.
Zawodnicy klubowi, w przedziale wiekowym od ukończenia 18 roku życia do ukończenia 20 roku życia opłacają przedłużenie licencji zawodniczej kwotą 10 zł/rok składając jednocześnie stosowny wniosek.
Konto do wpłat za wznowienie licencji zawodniczych dla pozostałych klubowiczów to: 60 1060 0076 0000 3200 0136 9459    kwota 50 zł   tytuł przelewu: “ licencja zawodnicza na 2018 rok