PREZES MKS DIANA WE WŁADZACH PZSS

PREZES MKS DIANA WE WŁADZACH PZSS

W dniach 27-28 stycznia br w Bydgoszczy odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PZSS. Najważniejszym punktem tego zgromadzenia był wybór nowych władz naszego związku na kadencję 2017-2020.

Z ogromna dumą musimy poinformować, że delegaci naszego zrzeszenia wybrali do Prezydium Zarządu PZSS naszego Prezesa Wojciecha Kowalczyka!

Szczerze gratulujemy.

grupa