Mamy nowy trenażer NASTA

Mamy nowy trenażer NASTA.

W wyniku konkursu na „małe granty”, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Zarząd naszego klubu złożył w dniu 21.10.br ofertę o współfinansowanie zakupu trenażerów – maszyn do wyrzucania rzutków do szkolenia młodzieży w kategorii wiekowej juniora młodszego.

W wyniku wybrania do realizacji wspomnianej oferty podpisaliśmy z Panem Markiem Woźniakiem – Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego stosowną umowę.

W dniu 15 grudnia br. firma „NASTA Poland” z Opola przywiozła, zamontowała, wyregulowała i w naszej obecności przetestowała trenażer, który przeszedł te testy bezproblemowo.

Wspomniana dotacja pozwoliła nam jedynie na zakup trenażera strzeleckiego po generalnym remoncie (nowe urządzenia są przynajmniej trzy razy droższe) , lecz i ta maszyna dedykowana szkoleniu juniorów młodszych w pełni sprosta zadaniu i przy właściwej obsłudze i konserwacji będzie nam wszystkim służyła przez wiele lat

Maszyna oznaczona informacją:

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ SAMORZĄD
W O J E W Ó D Z T W A W I E L K O P O L S K I E G O

jest przygotowana do treningów i oczekuje teraz na zmianę aury.