Kursy i szkolenia – komunikat

Poznań, 1.03.2016r.

I N F O R M A C J A

Myśliwski Klub Sportowy „DIANA” Poznań wspólnie z Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego w Poznaniu organizuje kursy:

  1. kurs dla kandydatów na sędziów kl. III oraz podwyższających kwalifikacje sędziowskie strzelectwa sportowego w konkurencjach pistoletowych, karabinowych i strzelby gładkolufowej,

oraz

  1. kurs dla prowadzących strzelanie.

Kursy odbędą się :

– w dniu 23.04.2016 r. (sobota) w sali wykładowej Zarządu

Okręgowego PZŁ w Poznaniu przy ulicy Libelta 37,

– w dniu 24.04.2016 r. (niedziela) w Sali pod stendem trapowym na

strzelnicy myśliwsko-sportowej w Poznaniu przy ulicy Bałtyckiej

47 (Obiekt „Lizawka”)

Zajęcia rozpoczynają się zawsze o godz. 9.00

Uczestnik kursu po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzyma właściwą licencję sędziego strzelectwa sportowego i legitymację prowadzącego strzelanie PZSS.

Odpłatność za kurs sędziowski wynosi 350 zł., a dla prowadzących strzelanie 250 zł. w tym organizator zapewnia przepisy i regulaminy PZSS, materiały szkoleniowe i wydane legitymacje.

Wpłatę proszę przesłać w terminie do 10 kwietnia 2016r na adres :

WIELKOPOLSKI ZWIZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO

60-791 POZNAŃ UL. REYMONTA 35

NIP – 779-149-72-64

przelewy na konto – 29 1240 6625 1111 0010 5032 7538

z dopiskiem „kurs sędziowski i prowadzący strzelanie w Poznaniu”

Ankietę personalną należy wydrukować i wypełnić

2016 – Ankieta dla sędziów i prowadz. strzel.

przesłać mailem na adres:

biuro@mks-diana.pl

Informacje dotyczące kursu na stronie internetowej :

www.wzss.org.pl oraz www.mksdiana.pl

Szczegółowych informacji udziela

– Wojciech Kowalczyk – tel. 504 111 371

Ryszard Kapłon – tel. 605 583 119