Przypominamy o składkach za 2016

Przypominamy o składkach za 2016 r.                                                                       – wynosi ona 200zł                                                                                                               – dodatkowo 7zł za legitymacje klubową

Opłaty prosimy wpłacać na konto bankowe klubu:                                                                                                                                                                                          SGB Bank S..A. I/O Poznań nr r-ku                                                                          30 1610 1133 2018 0140 5402 0001

Dla nowych członków wpisowe wynosi 200 zł.