Walne zebranie członków.

Zarząd Myśliwskiego Klubu Sportowego „Diana” w Poznaniu zwołuje na dzień 09.06.2015 w trybie zwyczajnym Walne Zebranie Członków Klubu w Domu Łowieckim przy ul. Libelta 37 o godz 17,00/ drugi termin 17,15