NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

Celem dostosowania Statutu naszego Klubu do przepisów znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, Zarząd zwołuję Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 6. grudnia 2014 r.  p godzinie 12.00 (drugi termin 12.15) w sali klubowej w Wielkopolskim Domu Łowieckim w Poznaniu przy ul. Libelta 37