Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Myśliwskiego Klubu Sportowego „DIANA”

Członkowie
Myśliwskiego Klubu Sportowego „DIANA” wg Listy Członków Zarząd Myśliwskiego Klubu Sportowego „DIANA” w Poznaniu na podstawie § 18 ust.
5a Statutu Klubu zwołuje na dzień 26 czerwca 2019 r. w trybie zwyczajnym Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu. Walne Zebranie odbędzie się w Sali Kominkowej Wielkopolskiego Domu Łowieckiego PZŁ w Poznaniu przy ul. Libelta 37 i rozpocznie się o godzinie 17.00 / drugi termin godzina 17.15.

Czytaj dalej Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Myśliwskiego Klubu Sportowego „DIANA”

Walne Zwyczajne Zebranie Członków Klubu MKS Diana

W imieniu Zarządu Myśliwskiego Klubu Sportowego “DIANA” Poznań przekazuję informację o zwołaniu na dzień 22. czerwca br. Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków Klubu.

Miejsce: Wielkopolski Dom Łowiecki, Poznań, ul. Libelta 37, godzina: I termin 16.30, II termin 16.45.

Z pozdrowieniami.
Wojciech Kowalczyk
Prezes Zarządu
Myśliwskiego Klubu Sportowego
“DIANA” Poznań

Walne zebranie członków.

Zarząd Myśliwskiego Klubu Sportowego „Diana” w Poznaniu zwołuje na dzień 09.06.2015 w trybie zwyczajnym Walne Zebranie Członków Klubu w Domu Łowieckim przy ul. Libelta 37 o godz 17,00/ drugi termin 17,15

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

Celem dostosowania Statutu naszego Klubu do przepisów znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, Zarząd zwołuję Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 6. grudnia 2014 r.  p godzinie 12.00 (drugi termin 12.15) w sali klubowej w Wielkopolskim Domu Łowieckim w Poznaniu przy ul. Libelta 37